Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website en diensten op  https://www.insideoutfitboxing.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die gelden wanneer je gebruik maakt van de website en de diensten van Inside Out Fitboxing zoals groepslessen, personal training en gebruik van de webshop voor het afsluiten van abonnementen, reserveren van lessen en het bestellen van producten. 

 

 

Artikel 1: Lidmaatschap

Een lidmaatschap of abonnement wordt afgesloten wanneer de aanvrager een persoonlijk account heeft aangemaakt op de website van Inside Out Fitboxing én een abonnement heeft aangevraagd in het account gedeelte. Alle gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld en wanneer er persoonsgegevens wijzigen die van toepassing zijn op het abonnement of de facturering is de aanvrager verantwoordelijk voor het doorgeven van de wijzigingen. 

Het abonnement is persoonsgebonden. Dit betekent dat je jouw abonnement niet kunt overdragen op anderen en dus alleen zelf gebruik kunt maken van de lessen die binnen jouw abonnement vallen.

 

Duur van het lidmaatschap

Een lidmaatschap of abonnement gaat in op de dag van het online afsluiten binnen het persoonlijke account gedeelte. Een lidmaatschap wordt afgesloten voor een periode van minimaal 3 maanden oftewel 12 weken. Na deze periode wordt dit abonnement zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend omgezet tot een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Dit lidmaatschap en de abonnementsvorm is dan maandelijks opzegbaar of te wijzigen naar een hoger of lager abonnement. 

Er zijn drie verschillende abonnementsvormen beschikbaar. 

 • 1x per week sporten. Hierbij krijgt de aanvrager 4 credits beschikbaar in het account die vrij te besteden zijn in een periode van vier weken/ 28 dagen.
 • 2x per week sporten. Hierbij krijgt de aanvrager 8 credits beschikbaar in het account die vrij te besteden zijn in een periode van vier weken/ 28 dagen.
 • Onbeperkt sporten. Hierbij krijgt de aanvrager 16 credits beschikbaar in het account die vrij te besteden zijn in een periode van vier weken/ 28 dagen.

Het opzeggen van een lidmaatschap of het beëindigen van het abonnement dient online te gebeuren door de aanvrager zelf binnen het persoonlijke account gedeelte. Een abonnement kan tot één dag voor de ingang van de nieuwe 28 dagen worden opgezegd of gewijzigd. Wanneer de nieuwe abonnementsperiode al is begonnen en de credits al zijn toegevoegd in het account kan het lidmaatschap pas met ingang van de volgende 28 dagen worden opgezegd. 

In bijzondere situaties kunnen abonnementen tussentijds worden opgezegd of voortijdig worden beëindigd in overleg met de trainer. 

 

 

Artikel 2: Prijzen en prijswijzigingen

De prijzen voor losse lessen, personal training en abonnementen zijn in te zien binnen het persoonlijke account gedeelte. Hier worden steeds de laatste geldende versie getoond. Wanneer een abonnement is afgesloten dan geldt de op dat moment overeengekomen prijs voor het persoonlijke abonnement. Wanneer een abonnement gewijzigd of opgezegd wordt geldt hierna de laatste versie die binnen het persoonlijk account getoond wordt. 

 

 

Artikel 3: Betalingen

Betalingen voor het gebruik van producten en diensten van Inside Out Fitboxing dienen online te worden afgehandeld. Het lid is verantwoordelijk voor het betalen van abonnementen en losse lessen vóór er gebruik gemaakt kan worden van online credits en boekingen van lessen. 

Abonnementen worden via automatische incasso betaald. Het verschuldigde bedrag van het lid wordt afgeschreven in de eerste week van de nieuwe abonnementsperiode. 

 

 

Artikel 4: Gebruik van faciliteiten

Wanneer een lidmaatschap is afgesloten of een les is geboekt en de betaling is voldaan heeft de aanvrager recht om op de gereserveerde dag gebruik te maken van de aangeboden les en daarbij behorende spullen.

 

Verplichtingen van het lid

Leden dienen zich te houden aan de door Inside Out Fitboxing gegeven instructies en het huishoudelijke regelement.

 

Aansprakelijkheid 

Inside Out Fitboxing sluit elke aansprakelijkheid voor eventuele schade die het lid krachtens de overeenkomst of via directe samenhang van de overeenkomst ondervindt uit, tenzij de schade is veroorzaakt grove nalatigheid vanuit Inside Out Fitboxing. 

Leden dienen zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport eventuele risico’s met zich meebrengt. Schade en gerelateerde kosten aan het uitoefenen van sportactiviteiten aangeboden door Inside Out Fitboxing, worden voor eigen risico genomen. Met het aanmaken van een persoonlijk account en het accepteren van de algemene voorwaarden vrijwaren leden Inside Out Fitboxing voor alle aanspraken en uzelf en derden in deze. 

 

Lessen en abonnementen

In geval van afwezigheid van instructeurs streeft Inside Out Fitboxing ernaar om voor vervanging te zorgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk en is restitutie van abonnementen niet van toepassing. In het geval van los geboekte lessen wordt in overleg de gebruikte credit terug gezet in het persoonlijk account van het lid. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen in plaats van een credit. Wanneer een les uitvalt of op een andere locatie wordt gegeven door weersomstandigheden wordt dit zo snel mogelijk via de beschikbare contactgegevens gecommuniceerd. 

 

 

Huisregels Inside Out Fitboxing

Kleding

 • Het dragen van sportkleding is verplicht.
 • Schone zaalschoenen zijn verplicht voor alle binnenactiviteiten.

 

Handdoek

 • Deelnemers dienen een handdoek bij te hebben en te gebruiken vanuit hygiënisch oogpunt.

 

Minimum leeftijd

 • De minimum leeftijd voor het meedoen aan de groepslessen van Inside out Fitboxing is 15 jaar.

 

Aanwezigheid lessen

 • Leden zorgen ervoor dat ze vijf minuten voor het begin van de les aanwezig zijn om zo geen andere leden te laten wachten op het begin van de les.
 • Inside Out Fitboxing mag toegang weigeren aan leden die te laat komen of de les verstoren. 
 • Een les afzeggen kan online via het persoonlijke account tot 4 voor aanvang van de les.

 

Roken 

 • Het is niet toegestaan om te roken in de sportruimte van Inside Out Fitboxing

 

Waardevolle spullen

 • Waardevolle spullen mogen op eigen risico worden meegenomen naar de lessen van Inside Out Fitboxing. Inside Out Fitboxing is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de eigendommen van de leden en deelnemers. 

 

Gevonden voorwerpen 

 • Gevonden voorwerpen worden bewaard door de medewerker van Inside Out Fitboxing en gecommuniceerd naar de leden. Wanneer niemand zich meld voor de gevonden voorwerpen worden ze voor een maximale periode van één maand bewaard. 

 

Mobiele telefoons

 • Het is niet toegestaan om mobiele telefoons te gebruiken tijdens de lessen van Inside Out Fitboxingen. Noodgevallen zijn uitgezonderd en een gesprek dient buiten de sportzaal te worden gevoerd. 

 

Nooduitgangen

 • Het is niet toegestaan om materialen, tassen of andere voorwerpen voor nooduitgangen te plaatsen.

 

Omgang andere leden

 • Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere overtuigingen, het behoren tot een nationale minderheid, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, nationaliteit of welke andere reden dan ook. Leden van Inside Out Fitboxing dienen elkaar met respect te behandelen en geen overlast te bezorgen aan elkaar.